zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
27.9.2019

Čištění řeky Dyje v Břeclavi

 

Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, pobočný spolek SPMS, se zabývá nejenom sportem, ale i ekologií. V sobotu 21. září 2019 uspořádal již 2. ročník znovuobnoveného Čištění řeky Dyje v Břeclavi. Tato velmi záslužná akce se konala v rámci celosvětového ekologického hnutí Internatioanal Coastal Cleanup Day a současně také akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! Břeclavští potápěči získali podporu místního vedení města a podniku Povodí Moravy, velmi ochotně se zapojili do čištění členové potápěčské skupiny ze Sboru dobrovolných hasičů Stará Břeclav,  pomáhali samozřejmě i mladí ploutvoví plavci z mateřského klubu a přišlo i několik dobrovolníků. Koryto řeky Dyje a její břehy v úseku od Splavu u Cukrovaru po Vídeňský železniční most o délce 2,5 km čistilo celkem 40 osob, vysbírali 25 pytlů převážně plastových, ale i kovových odpadů (nápojové dózy, tyče stavební oceli „roxor“, koloběžky, kočárky), také staré šatstvo, koberce, kusy betonu apod. v odhadované hmotnosti 750 kilogramů, které byly odvezeny do místního Sběrného dvora společnosti AVE. Po skončení akce se většina sběračů a čističů, za krásného zářijového slunného dne, sešla na pikniku s opékáním špekáčků na ostrůvku v řece pod mostem Lávka, přímo v centru města. M.V.