zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět

Prodej - ceník svazového materiálu a učebnic

                           CENÍK  SVAZOVÉHO  MATERIÁLU  2019

                                   

1.   Mezinárodní  potápěčský  průkaz – deník                 100,-Kč                  

2.    Členský  průkaz  -  malý modrý                                   10,-Kč                   

3.    Výcvikové + bezpečnostní směrnice                            30,-Kč                   

4.     Úvodní  potápěčský  kurz      ( příloha výcvikových směrnic SPČR )      15,-Kč                   ( 10,-Kč - 10ks a více )

5.     Úvodní  potápěčský  kurz - ( materiál účastníka kurzu )           15,-Kč                                  ( 12,-Kč - 10ks a více )

6.     Dekompresní  tabulky Buhlmann  -  kniha                 40,-Kč                  

7.     Plastové dekompresní tabulky – sada                          50,-Kč                

8.     Potápění  s přístrojem  -  učebnice  P1 + P2                 50,-Kč                

9.     Zkušební  testy  P3 až I3  -  včetně odpovědí             220,-Kč                

10.    Opravenky k testům                                                  130,-Kč                

11.    Vedení  malého  plavidla na moři pro potápěče      270,-Kč                  

12.     Spearfishing  -  kniha                                                  50,-Kč 

13.     Potápění s rebreathery                                             250,- Kč

14.     Fyzika                                                                         330,-Kč

15.     Potápění s nitroxem I. + II.                                       200,-Kč

16.     Potápění s trimixem                                                  500,-Kč

17.     Míchání dýchacích směsí                                          250,-Kč

18.     Podklady k výpočtu DT                                            100,-Kč

19.     Potápěčské dýchací přístroje                                    210,-Kč

20.     Tričko se znakem                                                      150,-Kč                ( 110,-Kč - 3ks a více )                                                                                                                       ( 3ks a více )

21.     Čepice se znakem                                                      150,-Kč               ( 120,-Kč - 3ks a více )                                                                                                                      ( 3ks a více )

22.     Svazová  kravata                                                         70,-Kč                   ( 60,-Kč - 3ks a více )                                                                                                                       ( 3 ks a více )

23.     Diplomy  základní  kurz                                            20,-Kč                    

24.     Diplomy  nástěnné P1 až P3 SPČR/CMAS             30,-Kč                    

25.     Samolepka – potápěč                                                 20,-Kč                    

26.     Klopový  odznak  SPČR                                           30,-Kč                   

27.    Expedice Korál                                                           30,-Kč

28.     Přístrojové potápění   P2 + P3                                 100,-Kč                   

   

                                                PRODEJNÍ   MÍSTA :

                          SPMS                                                                     SPMS

                 Štefanikova  9a                                                           Sládkova 27

                 612 00 Brno                                                                 701 00Ostrava

                 Sekretariát SPMS                                                         LBL Mont

                 p.Liška, p.Petr                                                            pí.Miluše Lukešová

                 602703672,607744946                                                  595533040

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Učebnice od J.Jahnse :

 

Stručná charakteristika učebnic, které jsem sepsal.

Učebnice byly většinou sepsány pro potřeby žáků, účastnících se mých kurzů. 

Mají formát A4 a kroužkovou vazbu. Tam, kde to bylo pro výklad potřebné, byly vloženy obrázky možná nepříliš vydařené, avšak, doufám, svému účelu vyhovující.

 

Potápění s nitroxem je učebnice pro stupeň CMAS Nitrox Diver (Basic), tedy pro potápěče s nitroxem o obsahu kyslíku do 40 %. Obsahuje vše, co je na tento stupeň vyžadováno, tedy výklad o výhodách nitroxu a jejich využití i způsoby, jak  se vyvarovat nebezpečí, plynoucího ze zvýšeného parciálního tlaku kyslíku.

Cena : 200,- Kč

 

Potápění s nitroxem II je učebnice pro stupeň CMAS Advanced Nitrox Diver, tj. pro potápěče s nitroxem o obsahu kyslíku přes 40 %, tedy až do 100 %.  Kromě úvodního shrnutí obsahu základního kurzu se detailněji zabývá působením kyslíku na organizmus, principem akcelerované dekomprese dýcháním směsí se zvýšeným obsahem kyslíku včetně některých dekompresních tabulek. Zabývá se i základními vztahy pro míchání nitroxů.

Cena : 200,- Kč

 

Míchání dýchacích směsí (nitrox, trimix) je učebnice ke kurzu míchání směsí. Úvod je věnován fyzikálním podkladům a fyziologickým mezím pro míchání nitroxů, dále jsou probrány jednotlivé metody jejich míchání a možnosti těchto metod. Detailní výpočty jsou aplikovány včetně příkladů na míchání pomocí míchačky a metodou parciálních tlaků. Důraz je položen i na bezpečnost, jsou popsány způsoby zajištění zařízení pro kyslíkové využití. Druhá část učebnice je věnována rozšíření na míchání trimixů včetně příslušných výpočtů a tabulek. Pro kurz míchání nitroxu slouží první část, sepsaná rovněž v samostatné učebnici Míchání dýchacích směsí (nitrox).  

Cena : 200,- Kč

 

Potápění s trimixem je učebnice ke kurzu CMAS Trimix Diver, která zahrnuje učivo pro potápění jak s normoxickým, tak s hypoxickým trimixem. Kromě fyzikálních a fyziologických základů se zabývá dekompresí, jejím modelováním včetně hloubkových zastávek, detailněji rozebírá působení jednotlivých plynů ve směsi, plánování akcí i ponorů, léčbu dekompresních problémů, míchání směsí a výstroj pro hloubkové ponory. V závěru je uvedena řada odkazů na související webové stránky.

Cena : 500,- Kč

 

Potápěčské dýchací přístroje je název, k němuž asi mělo být přidáno – principy, jelikož jde především o objasnění jak přístroje fungují. Jsou zde vysvětleny základní principy, které musí přístroje splňovat a je provedeno roztřídění přístrojů. Popsány jsou funkční principy jednotlivých typů rebreatherů i plicních automatik a stručně i souprava přilbového potápěče. Rovněž je zde popsán základní způsob hodnocení dýchacího přístroje. Základem pro tuto publikace byla obrázková brožurka Ing. Břetislava Vaisara  „Potápěčská dýchací technika ve schématech“.

Cena : 200,- Kč

 

Podklady k výpočtům dekompresních tabulek Bühlmann/SUSV 1986 je brožurka, jejíž vydání se mělo konat dříve (v rámci publikace pro stupeň P***), jelikož byla přislíbena při vydání dekompresních tabulek zmíněných v titulu. Je zde popsáno jak byly vypočítávány jednotlivé údaje v základních tabulkách (pomocí kalkulačky je možno při čtení výpočet i provádět), co vyjadřují opakovací skupiny i jak se stanoví doby do odlety. V dodatku jsou stručně uvedeny údaje a postup k výpočtu dekomprese pro směsi dýchacích plynů a stanovení hloubkových zastávek pomocí gradientních faktorů.

Cena : 100,-

 

Vedení malého plavidla na moři pro potápěče je jakousi reedicí brožurky napsané a vydané již v roce 1991. Jen málo je v ní změněno, obrázky jsou však o mnoho čitelnější a některé byly přidány.

Cena : 200,- Kč

 

 

 
PRODEJNÍ   MÍSTA
         
SPMS SPMS SPMS SPMS SPMS

Máchova 2,
Brno 61200

Sládkova 27,
Ostrava 70100
Nár.odboje 5,
Břeclav 69002

Přehrada Brno
 

Prodejna bazén
 
Sekretariát SPMS PEKOS PK NAUTILUS PK LACHTAN PK OCEÁN PRO
p.Liška,p.Petr pí.Třešňáková p.Vojta p.Petr p.Řezníček
tel.541211052 tel.595693041 tel.608558569  tel.543213711  tel.577599929