zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
16.3.2016

Seznámení s přístrojovým potápěním

Pojďte se s námi potápět

 

Přístrojové potápění je činnost umožňující nevšední zážitky z objevování tajemného světa pod hladinou. Tato dříve poměrně ojedinělá možnost je již řadu let široce přístupná zájemcům o absolvování potápěčského výcviku, na trhu je dostatek kvalitní výstroje, specializované cestovní agentury nabízejí zájezdy orientované výhradně na potápění, komerční potápěčská centra poskytují kvalifikované technické zázemí... V následujícím textu se krátce seznámíme s problematikou rekreačního přístrojového potápění a potápěčského výcviku v rámci renomovaného výcvikového systému CMAS/SPČR.  

 

Je potápění pro každého?

   Slogan „Potápění je pro každého“ představuje čistě marketingový nástroj, nic víc. Každý by se přece, a obzvlášť v případě aktivní záliby, měl věnovat tomu, co mu sedí. Když se někdo necítí dobře ve vodě, natož pod hladinou, tak pro něho potápění to správné hobby určitě nebude. A konečně, je tu i požadavek na odpovídající zdravotní stav...

   Hodí se také připomenout, že potápění není adrenalinový sport. Pokud totiž při něm, snad kromě občasné trémy před ponorem a vzrušení ze zážitků pod hladinou, bývá adrenalinu v krvi příliš, je to neklamná známka toho, že potápěč ve své činnosti nepostupuje správně.

Vyzkoušejte ponor na zkoušku

   Ponor na zkoušku nabízejí snad všechny potápěčské školy, v našem výcvikovém systému CMAS/SPČR jej vedeme pod názvem „Úvod do potápění“. Zájemce absolvuje stručné zaškolení završené krátkým ponorem s dýchacím přístrojem v doprovodu instruktora. Tento postup lze jen doporučit, protože zájemce buď „nakopne“ k účasti ve výcviku, nebo dostatečně včas odradí po zjištění, že potápění pro něho není to pravé.

Jak to chodí při výcviku

   Při potápěčském výcviku v systému CMAS/SPČR s možností získat mezinárodně platnou potápěčskou licenci se jeho účastníkům (cvičencům) věnují kvalifikovaní instruktoři. Naprosto prvořadá je bezpečnost; teprve po ní přicházejí na řadu srozumitelnost, logický postup od základních a jednoduchých k náročnějším a složitějším vědomostem a dovednostem, přiměřenost šitá na míru aktuálním schopnostem cvičenců, a také příkladnost, protože instruktor musí být především dobrý a zkušený potápěč.

Jak se přihlásit

   Možností přihlásit se do výcviku je hodně, například na www.cmas.cz, kde lze najít mapu, ze které zájemce získá kontakt na některého z našich instruktorů v místě svého bydliště nebo jeho blízkosti. Přímo ideální je pak situace, kdy vám někdo, kdo už výcvik absolvoval, může na základě své pozitivní zkušenosti doporučit konkrétní potápěčskou školu, klub či přímo instruktora.

Pozor na „Hurghada syndrom“

   Mnoho potápěčů dnes získává základní kvalifikaci a první praktické zkušenosti v čistých, teplých moří plných pestrého života. Takový výcvik je samozřejmě mnohem příjemnější než ve vnitrozemských podmínkách. Jeho absolventi se však mohou dostat do potíží, pokud se domnívají, že jsou vybaveni všemi potřebnými dovednostmi pro potápění v našich vodách. Setkávají se tu s výrazně odlišnými podmínkami. Chlad, snížená dohlednost, obtížná orientace a zvýšené nároky na vybavení silnějším izolačním oblekem, kuklou a rukavicemi, které omezují zručnost, pak pro ně bývá silně stresující. Tento tzv. Hurghada syndrom má už na svědomí dost závažných nehod, proto je nanejvýš vhodné zvykat si na nové podmínky postupně, ideálně za asistence instruktora nebo alespoň zkušeného potápěče.

Jak dál v potápění

   Pro toho, kdo úspěšně absolvoval základní výcvik s dýchacím přístrojem na stlačený vzduch, který umožňuje bezpečné potápění až do hloubek okolo čtyřiceti metrů, se otevírá široká škála možností dalšího rozvoje. Kromě získání vyšších kvalifikací až po licenci vedoucího potápěče nabízí výcvikový systém CMAS/SPČR řadu specializačních kurzů – vrakové potápění, vysokohorské potápění, potápění pod ledem a mnoho dalších. Komu nestačí klasický přístroj na stlačený vzduch, může se v rámci příslušných kurzů naučit potápění se speciálními dýchacími směsmi, které buď omezují sycení organizmu dusíkem, nebo umožňují ponory do větších hloubek. Oblíbenou a široce rozšířenou aktivitou je také fotografování pod vodou.

   Základním předpokladem pro získávání potřebných zkušeností je respekt k vodnímu prostředí, vědomí vlastních limitů, odpovědnost vůči sobě i potápěčským partnerům, a hlavně dodržování zásad bezpečného potápění, které jsou cvičencům vštěpovány ve všech kurzech.

n

   V dalších příspěvcích, které budou následovat, se dočtete o historii potápění, potápěčské výstroji i dalších tématech.