zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět

O nás

Svaz potápěčů Moravy a Slezska je členem Svazu potápěčů České republiky a Sdružení sportovních svazů České republiky.

 

Členy SPMS nebo klubu ( pobočného spolku SPMS), se mohou stát příznivci a zájemci o potápění, potápěči libovolného výcvikového systému, občané ČR nebo jiného státu přijetím písemné přihlášky podané do klubu nebo na sekretariát SPMS.

 

Jak vznikl Svaz potápěčů Moravy a Slezska

 

V dobách Svazarmu jsme si jako potápěči vymohli používat v mezinárodním styku název Svaz potápěčů Československa (Svazarm jako organizace spjata s Československou armádou se v mezinárodním styku nepoužíval). Pod tímto názvem jsme také začínali aktivity ve CMAS.

    Po roce 1989 končí SVAZARM. V roce 1990 vznikají občanská sdružení. Je svolán sjezd potápěčů z celého Československa s cílem založit Svaz potápěčů Československa.

Jsou ustavovány komise pro průběh sjezdu. Slováci oznamují, že již založili Zvaz potapačov Slovenska a žádají o zastoupení v komisích 1:1. Sjezd je přerušen a pro zachování  poměrů členů potápěčů v jednotlivých částech Československa je prosazeno zemské uspořádání Svazu potápěčů Československa. Jsou tedy ustaveny tři zemské svazy ( SPMS, SČP a ZPS ), které tvoří  Svaz potápěčů Československa. Je dohodnuto tříleté cyklování prezidentů zemských svazů na funkci prezidenta Svazu potápěčů Československa. První tříleté období je ve funkci prezidenta Svazu potápěčů Československa prezident Svazu českých potápěčů Oldřich Lukš.

Je federativní uspořádání Československa a v České republice je v Jindřichově Hradci svolán „rozpouštěcí“ sjezd Svazarmu ČR. Vzniká občanské sdružení Sdružení technických sportů a činností ČR. Oba potápěčské svazy SČP a SPMS jsou zakládajícími svazy tohoto STSČ. Máme tedy dva hlasy v radě sdružení.

K cyklování nedošlo, Československo se rozdělí na dvě republiky a to v poměru 2:1. V České republice zůstávají dva zemské svazy pod jedním IČO. V naší republice je utvořen Svaz potápěčů ČR.

    STSČ delimituje majetek (nemovitosti) a požaduje samostatná IČO jednotlivých svazů. Oba potápěčské svazy v české republice ( Svaz potápěčů Moravy a Slezska a Svaz českých potápěčů ) získávají svá IČO. Svaz potápěčů České republiky je ustaven stanovami svazu z 9.2.2002. Stanovami je vytyčen systém spolupráce obou zemských svazů. Jsou určeny orgány svazu i statutární zástupci. SPČR má své logo a jako jediný zastupuje  potápěče ČR v celosvětové organizaci CMAS. Kvalifikace výcviku jsou na kartách CMAS a sportovní licence potápěčům SPČR uděluje CMAS.

 

Ing. Ivan Kratochvíl