zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
27.4.2017

výběrové řízení na funkci předsedy SK SPČR

Výběrové řízení na funkci předsedy SK SPČR

SK SPČR  vyhlašuje„ Výběrové řízení „ na funkci

předsedy sportovní komise SPČR

Předpokládané funkční období na výše uvedené funkce je od 1.7. 2017.

 

Odůvodnění :

Na základě jednání a schváleného zápisu SK SPČR  ze dne 11.1. 2017 ve znění :

předseda SK SPČR - Josef Nekl oznámil, že svoji funkci  dává k dispozici. Po schválení vhodného

   kandidáta , bude předání funkce předsedy SK SPČR  v průběhu roku 2017 „.

Návrhy za jednotlivé subkomise SPČR na výše uvedenou funkci pošlou předsedové subkomisí na adresu :

josef.nekl@post.cz , nejpozději do  10.5. 2017.

Všechny materiály ihned přepošlu všem členům SK na prostudování.  Dne 17.5. 2017  projedná SK tyto materiály a doporučí výsledek vedení SPČR.

 

Požadavky výběrového řízení :

  1. - trestní bezúhonnost.
  2. – dosažené odborné tělovýchovné vzdělání.
  3. – prokázaná praktická činnost ve sportu.

3.  – praxe v manažerské sportovní činnosti.  

4. – komunikace v ČJ a AJ.

5. – řidičský průkaz sk. B + E.

5. - práce na PC - ve Wordu, Excelu, PowerPointu.

Očekávané vlastnosti uchazeče:

  • komunikativnost a umění vyjednávat,
  • odolnost vůči lobbingu v jednotlivých sportovních disciplínách.

Stručné materiály, které budou obsahovat vyjádření k uvedeným bodům a popisující představu uchazeče       o  další koncepci činnosti SK SPČR,  jsou součástí výběrového řízení. 

 

Forma výběrového řízení :

Uchazeči  o výše uvedenou funkci  předsedy SK SPČR - zašlou stručnou svoji přihlášku společně se stručným vyjádřením k výše uvedeným bodům svým předsedům jednotlivým subkomisí.

Předseda SK SPČR –Josef Nekl

 

Popis základní činnosti pro funkci předsedy SK SPČR

 

  1. Koordinace činnosti všech sportovních disciplín SPČR v oblasti sportovní  činnosti

ve spolupráci s předsedy jednotlivých subkomisí.

  1. Návrhy na rozdělování finančních dotací od SPČR pro jednotlivé sportovní disciplíny SPČR,

podle platných směrnic.

  1. Předseda SK  využívá ke své činnosti spolupráci se sekretariátem SPČR v Praze.
  2. Předseda SK  využívá ke své činnosti spolupráci prezidii SČP a SPMS.
  3. Předseda SK  využívá ke své činnosti především spolupráci členů SK SPČR.

 

Konečné závěry  návrhů  předsedy  SK jsou podmíněna projednáním v SK SPČR.

Po oficiálním schválení návrhů členy SK jsou tyto předány formou oficiálního zápisu

k projednání a schválení  delegátům SPČR - vedení SPČR .

20.4.2017

Josef Nekl – předseda SK SPČR.