zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
13.11.2015

PP * ploutvové plavání - moderní sport.

Plavání s ploutvemi je nejrychlejší lokomoce – pohyb člověka ve vodě vlastní silou.
 

Plavání s ploutvemi společně s přístrojovým potápěním bylo jedním s nosných sportů v bývalém svazarmu. V současné době patří tyto sportovní disciplíny pod Sdružení sportovních svazů ČR.

 

Disciplíny se v počátcích poněkud lišily. Samotné plavání s ploutvemi bylo doplněno o branné prvky a obratnost pod vodní hladinou. Například se při závodech pod vodou sestavovaly či sešroubovávaly různé předměty a zařízení.

 

Po revoluci začala ustupovat branná část a začal větší rozvoj sportovní disciplíny plavání s ploutvemi.“

Postupem času se vyvinulo specializované sportovní plavání s ploutvemi v bazénech i na otevřené vodě. Délka tratí je stejná jako u disciplín v klasickém plavání. PP na hladině se plave na vzdálenosti 50, 100, 200, 400, 800 a 1500 metrů. Také štafetové závody plaveme ve vzdálenostech 4 x 100 m a 4 x 200 metrů.

Na program soutěží všech úrovní se jako poslední před pěti léty zařadily disciplíny Bi Fins (dvě ploutve).

Používají se pouze gumové ploutve na vzdálenost 50 m, 100 m a 200 metrů. Tato samostatná disciplína je sportovců oblíbená a ideálně vyplňuje mezeru mezi klasickým plaváním a plaváním s monoploutví.

 

DPP – distanční hladinové plavání s ploutvemi se plave na hladině na otevřených vodách jezer a v moři.

Vzdálenosti jsou však náročnější. Trať jednotlivců měří 6 km a štafety 4 x 2000 metrů.

Tento sport má ale ještě speciální disciplínu. RP – rychlostní potápění na vzdálenost 50 m. Tato trať se plave pod vodou na jeden nádech. Tratě 100 m, 400 m a 800 metrů se pod vodou plavou  s malými tlakovými lahvemi.

Další významný přelom v maximálním zrychlení ploutvového plavání nastal s vynálezem a používáním laminátových monoploutvý. Tyto monoploutve se poprvé oficiálně objevily na světových soutěžích v osmdesátých letech minulého století. Technický pokrok se nezastavil ani ve vývoji materiálů na speciální celotělové plavky, které opět plavané disciplíny rovněž zrychlují.

 

V celé historii provozování tohoto sportu dosáhli sportovci naší vlasti nespočet významných úspěchů. V bazénových disciplínách i v disciplínách na otevřených vodách získali mnoho titulů „ Mistrů světa a Evropy“. Patříme mezi národy, se kterými soupeři z celého světa musí vždy počítat.

 

Sportovci všech kontinentů doufají, že se tento olympijský sport dostane co nejdřív na program Olympijských her.

 

Tento moderní sport řídí CMAS – světová federace potápění, kterou založil JACQUES-YVES COUSTEAU.

 

9.11. 2015 / J. Nekl