zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
28.11.2020

Možností, které nabízí potápěčský výcvik s dýchacím přístrojem, prováděný v rámci Svazu potápěčů ČR instruktory CMAS.

 Účelem tohoto článku je stručné představení základních možností, které nabízí potápěčský výcvik s dýchacím přístrojem, prováděný v rámci Svazu potápěčů ČR instruktory CMAS.

   Podrobná pojednání k jednotlivým potápěčským a instruktorským kvalifikacím jsou uvedena ve Výcvikových směrnicích SPČR (najdete je na tomto webu v sekci „přístrojové potápění – dokumenty“).

   Zájemcům o potápění s dýchacím přístrojem doporučujeme pro úplnost také článek „Chci se potápět, co mám udělat?“ (na tomto webu v sekci „přístrojové potápění – chci se potápět“).

 

Ponor na zkoušku

ÚVOD DO POTÁPĚNÍ

probíhá v doprovodu instruktora bezprostředně po krátkém zaškolení zaměřeném na seznámení s výstrojí a na bezpečnost. Krátký (cca 15 min) ponor do hloubky maximálně 5 m nevede k získání jakéhokoli oprávnění; jde pouze o možnost vyzkoušet si potápění s přístrojem před případným rozhodnutím o absolvování potápěčského kurzu.  

 

Potápěčské kvalifikace SPČR

POTÁPĚČ S DOPROVODEM

je oprávněn k potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 12 metrů v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče.

Vstupní požadavky pro přijetí do výcviku: Minimální věk 12 let, uplavání 50 m na hladině bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek a 5minutová výdrž na hladině šlapáním vody a/nebo splýváním.

 

POTÁPĚČ JUNIOR SPČR

je oprávněn k potápění ve volné vodě do hloubky maximálně 10 m s držitelem kvalifikace nejméně Potápěč CMAS P** za splnění dalších podmínek. Po absolvování celkem 10 ponorů a dovršení 14 let se může přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikační stupeň Potápěč CMAS P*.

Vstupní požadavky : Minimální věk 12 let, uplavání 200 m na hladině bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek a 5minutová výdrž na hladině šlapáním vody a/nebo splýváním.

 

Potápěčské kvalifikace CMAS

POTÁPĚČ CMAS P*  (samostatný potápěč)

je oprávněn k potápění ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P* a/nebo Potápěč CMAS P** do hloubky maximálně 20 m a v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 20 m.

Vstupní požadavky: Minimální věk 14 let, uplavání 200 m na hladině bez základní potápěčské výstroje nebo jiných pomůcek a 5minutová výdrž na hladině šlapáním vody a/nebo splýváním.

 

POTÁPĚČ CMAS P**   (plně vycvičený potápěč)

je oprávněn k potápění ve volné vodě s držiteli nejméně stejné kvalifikace, dále k potápění ve volné vodě s držiteli kvalifikace Potápěč CMAS P* do hloubky maximálně 20 m a za splnění dalších podmínek k potápění ve volné vodě s držitelem kvalifikace Potápěč Junior SPČR do hloubky maximálně 10 m.

Vstupní požadavky: Minimální věk 15 let a být držitelem kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P* nebo ekvivalentní potápěčské kvalifikace jiného výcvikového systému.

 

POTÁPĚČ CMAS P***  (vedoucí potápěč)

je oprávněn k potápění ve volné vodě s držiteli všech kvalifikačních stupňů, k vykonávání funkce vedoucího potápěče a k dozoru nad účastníky potápěčského výcviku.

Vstupní požadavky: Minimální věk 18 let, být držitelem kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P** nebo ekvivalentní potápěčské kvalifikace jiného výcvikového systému, a dále doložit zkušeností z potápění za náročnějších podmínek (v noci, za snížené viditelnosti pod vodou, do hloubek přes 30 m a spojeného s navigací pod vodou).

 

Instruktorské kvalifikace CMAS

 

INSTRUKTOR CMAS I*  (asistent instruktora přístrojového potápění)

je oprávněn vést Úvod do potápění, podstatnou část výcviku na kvalifikaci Potápěč s doprovodem a vykonávat další výcvikové aktivity ve spolupráci s držiteli kvalifikací Instruktor CMAS I** nebo Instruktor CMAS I***.

Vstupní požadavky: Minimální věk 18 let, být držitelem kvalifikačního stupně Potápěč CMAS P*** nebo ekvivalentní kvalifikace stanovené Výcvikovými směrnicemi SPČR a absolvovat školení SPČR z metodiky vedení potápěčského výcviku.

 

INSTRUKTOR CMAS I**  (instruktor přístrojového potápění)

je oprávněn provádět Úvod do potápění, výcvik na kvalifikační stupně Potápěč s doprovodem, Potápěč Junior SPČR, a především výcvik na všechny potápěčské kvalifikační stupně CMAS (Potápěč CMAS P*, P**, P***). Dále smí vykonávat dohled nad držiteli kvalifikace Instruktor CMAS I* a pověřovat je činnostmi v rámci jejich oprávnění.

Vstupní požadavky: Minimální věk 18 let, být držitelem kvalifikačního stupně Instruktor CMAS I* nebo Potápěč CMAS P*** nebo ekvivalentní kvalifikace stanovené Výcvikovými směrnicemi SPČR a absolvovat školení SPČR z metodiky vedení potápěčského výcviku (tento požadavek se nevztahuje na uchazeče s kvalifikací Instruktor CMAS I*).

 

INSTRUKTOR CMAS I***     (školitel instruktorů přístrojového potápění)

je oprávněn ke všem činnostem jako držitel kvalifikace Instruktor CMAS I**, a navíc k provádění výcviku na instruktorské kvalifikační stupně CMAS a k vedení výcvikového střediska.

Vstupní požadavky: Minimální věk 24 let, být držitelem kvalifikace Instruktor CMAS I**, během dosavadní instruktorské praxe vycvičit v rámci výcvikového systému SPČR/CMAS nejméně 60 potápěčů a vypracovat kandidátskou práci na zadané téma z oblasti potápěčského výcviku.