zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
23.2.2024

Pozvánka na Shromáždění delegátů

Zveřejňujeme informace k letošnímu Shromáždění delegátů a těšíme se na setkání v Kocourovci.

Vážený delegáte, vážená delegátko Svazu potápěčů Moravy a Slezska,

 

prezidium Svazu si Vás dovoluje pozvat na Shromáždění delegátů, které se uskuteční v restauraci hotelu Solitaire v Kocourovci dne 23. 3. 2024, od 9,30 hodin.


V příloze naleznete pozvánku s programem shromáždění. Na letošním Shromáždění delegátů Vám představíme několik uskutečněných i plánovaných změn a doufáme proto v hojnou účast.

V souvislosti s letošními podzimními volbami do prezidia Svazu a komisí Vás žádáme o nominaci kandidátů do těchto voleb.

Dále žádáme ty kluby, které ještě neuhradily členské příspěvky na rok 2024, aby tak učinily buď bankovním převodem na č. ú. 1353920309/0800 nebo v hotovosti na místě před začátkem Shromáždění delegátů. Variabilní symbol pro identifikaci Vaší platby bankovním převodem vytvoříte dle návodu v příloze emailu. Návod je dostupný také na webu SPMS pod odkazem https://www.spms.cz/aktuality/detail/154.

Finanční dotace jednotlivým klubům budou, tak jako každý rok, posouzeny prezidiem na základě Vaší žádosti zaslané Svazu na email vilem.liska@seznam.cz. Žádáme Vás proto o zaslání žádosti na projekty Vašeho klubu dle instrukcí na webu SPMS: http://www.spms.cz/dokumenty/detail/9/pripomenuti-kriteria-pro-pridelovani-dotaci-spms do 20. 3. 2024.

V neposlední řadě si Vás dovolujeme požádat o aktualizaci členské základny Vašeho klubu a to v termínu do 20. 3.2024.

Odkaz na mapu s místem konání: https://maps.app.goo.gl/E75PrZRtQ5TcNaPv5

Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se na opětovné setkání.
 

Za prezidium Svazu potápěčů Moravy a Slezska, Ing. Ivan Kratochvíl, prezident SPMS, z. s. a Vilém Liška, viceprezident SPMS, z. s.