zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
13.11.2015

Slovo autorů k učebnici Přístrojové potápění

Pár slov autorů k nové učebnici.

 Několik slov k souboru učebních textů „Přístrojové potápění“.

 

            Před více lety vydal Svaz potápěčů ČR učebnici „Potápění s přístrojem“ sepsanou  kolektivem autorů. Svým rozsahem měla sloužit - a také sloužila - jako pomůcka k výcviku na základy přístrojového potápění, tedy na stupeň CMAS P*. Vbrzku se však objevil požadavek na vydání učebnice na vyšší stupně – P** a P***, a to ať už sepsané našimi autory nebo přeložené. O překladu polské učebnice se delší dobu uvažovalo i diskutovalo (jednání s Poláky také nebylo jednoduché), ale nakonec po posouzení členy výcvikové komise se od něho ustoupilo - hlavně z důvodu její nedostatečného rozsahu.           

            Později byl předložen návrh na sepsání výcvikových materiálů a byl k tomu i sestaven realizační tým, avšak s některými podmínkami tehdejšího hlavního koordinátora část vedení SPČR nesouhlasila a tak k realizaci znovu nedošlo.

            Za této neutěšené situace se vloni prezídium Svazu potápěčů Moravy a Slezska obrátilo na část svého instruktorského štábu s požadavkem na urychlené sepsání patřičných textů odpovídajících osnovám výcviku na  P**. Přispěla k tomu i skutečnost, že na jejich vydání mohlo přispět ministerstvo školství. Po kratším rozhodování a především po souhlasu hlavního koordinátora, kterým byl demokraticky určen zkušenýVláďa Vrbovský(též předseda výcvikové komise SPČR), byl sestaven tým autorů: již zmíněný Ing.Vladimír Vrbovský, MUDr.Arnošt Růžičkaa moje maličkost (všichni CMAS I***).   

            A pak již nezbývalo než psát, škrtat, ladit, korigovat. Lví podíl na této činnosti měl právě hlavní koordinátor, který text nemilosrdně probíral a do správné češtiny pečlivě převáděl jazykové „odklony“. Problémy nastaly i s obrázky, a tak teprve po šesté korektuře jsme dospěli k názoru, že publikace skutečně může být vydána. Jak již bylo řečeno, snažili jsme se vejít do příslušných mezí daných osnovou výcviku, nicméně občas se nám to plně nepovedlo, a tak některé informace tyto meze překračují a některé tam snad chybí (takových míst tam, doufám, moc není). Korektury zabraly hodně času, a proto se oproti plánu vydání publikace poněkud protáhlo. Z vlastní hořké zkušenosti však vím, že sepsat a vydat publikaci lze rychle nebo dobře (na to mne už kdysi upozornil můj přítel VV). To se samozřejmě ne zcela líbilo některým partnerům z prezídia bratrského svazu. Ale už je to tady !

            Informace jsou podávány v deseti kapitolách – nebudu je zde vyjmenovávat, jde o třídění dle osnov výuky - a celkem na téměř 200 stránkách. Publikace je neprodejná a je přidělována členům SPČR přes kluby a instruktory dle dohodnutého klíče. Každý klub s počtem členů větším než 5 obdržel 2 kusy (menší klub po 1 kusu), každý instruktor minimálně 2 kusy a další pak dle poměrného počtu jím vycvičených potápěčů (tedy přidělených karet) v průběhu 5 let platnosti své instruktorské licence.  Prezídia obou svazů si ponechala určitou rezervu a po 7 kusech  autorských výtisků zůstalo i nám (nyní si uvědomuji, že tím jsme ochudili náš svaz !).

            Doufáme, že publikace bude užitečná při výuce jak adeptům na vyšší potápěčské stupně, tak instruktorům. Oba svazy se dohodly na reedici v případě dostatečného zájmu svého členstva.

            Moje osobní poděkování patří Ing. Břetislavu Vaisarovi za poskytnutí práva využít pro publikace SPČR jeho velice názorná schémata plicních automatik z útlé, ale obsažné knížečky  „Potápěčská dýchací technika ve schématech“ (Svazarm 1987).

                                                                                                                      Honza Jahns