zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
2.12.2022

Smutná zpráva

 

Nezapomeneme

   Když v roce 1964 začínal, bylo mu teprve třináct. S potápěním to hned od počátku myslel vážně a systematicky pracoval na zvyšování své kvalifikace, takže se později, ještě jako student brněnské lékařské fakulty, stal školitelem instruktorů (dnešní CMAS I3). Na této úrovni se pak věnoval metodické, organizační, lektorské a publikační činnosti prakticky po celý zbytek života. Jako spoluautor se podílel na vzniku dvou učebnic přístrojového potápění.

   Během studií medicíny spolupracoval s brněnským klubem Delfin, kde tehdy vyrostlo slibné podhoubí pro rozvoj moderního speloepotápění a aktivně se podílel na průzkumu zatopených jeskynních systémů v Moravském krasu.

   Jeho jméno je ale spjato především s domovskou Mantou Znojmo, a to zejména s oživením činnosti tohoto klubu po roce 1990, kdy se Manta právě pod jeho vedením stala jedním ze zakládajících klubů SPMS. Zasloužil se též o dnešní podobu zatopeného lomu v Hostěradicích, kam členové znojemského klubu zajistili trvalý přístup nejen pro sebe.

   Rozsáhlé  potápěčské zkušenosti, výborné organizační schopnosti i působení na poli potápěčského výcviku ho na dlouhá léta přivedly do řad prezidia SPMS i dvou odborných komisí SPČR – výcvikové a lékařské. Ve všech těchto orgánech byl platným a aktivním členem.

   Ve prospěch potápěčského výcviku též plně využíval svoji odbornou erudici. Jako respektovaný lékař záchranné služby přispíval bezpočtem přednášek, školení i praktických zaměstnání k tomu, aby instruktoři a potápěči sdružení v SPČR měli možnost osvojovat si pod jeho vedením nejnovější postupy poskytování neodkladné první pomoci.

   Vynikající potápěč, lékař, instruktor, a především dobrý člověk a skvělý kamarád MUDr. Arnošt Růžička zemřel 1. prosince 2022 ve věku 71 let. Čest jeho památce!

Za sebe i za ostatní Arnoštovy potápěčské přátele, kolegy a známé

sepsal Vláďa Vrbovský


FOTOGALERIE


SOUBORY KE STAŽENÍ