zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
3.3.2021

Výsledek hlasování "per rollam" , zvýšení členských příspěvků SPMS na rok 2021

Na základě vyhlášeného Hlasování formou "per rollam" ,na zvýšení členských příspěvků Svazu potápěčů Moravy a Slezska , z. s. ,předkládáme

výsledek hlasování  klubů / pobočných spolků/ a to :                                                            PRO  -  21 klubů          PROTI - 3 kluby      ZDRŽELO SE -  3 kluby  

Souhlas vyslovilo 77,7 % klubů ,  výše členských příspěvků pro rok 2021   odsouhlasena ve výši :         výdělečně činní       Kč  250,-

                                                                                                                                                          nevýdělečně činní  Kč  100,-

    Zdraví  Vilém Liška   , statutární zástupce SPMS