zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
8.5.2020

COVID-19 : Doporučení prevence pro naši potápěčskou komunitu

ZŮSTAŇTE V BEZPEČÍ: ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU

 

Vzhledem k nedávnému rozšíření nového koronaviru (COVID-19) doporučuje zdravotní tým DAN Europe, abyste pečovali o své zdraví a chránili sebe i ostatní dodržováním následujících základních rad:

 • Často si myjte ruce
 • Vyhýbejte se společenským kontaktům
 • Nedotýkejte se očí, nosu a úst
 • Praktikujte dýchací hygienu
 • Máte-li teplotu, kašel a potíže s dýcháním, vyhledejte včas zdravotní péči
 • Neustále se informujte o nejnovějším vývoji a dodržujte rady od svého poskytovatele zdravotní péče


Epidemiologická situace se stále vyvíjí. 

Informujte se o nejnovějším stavu a sledujte ochranná opatření proti tomuto novému koronaviru zveřejňovaná na webové stránce WHO, nebo sledujte informace poskytované Ministerstvem zdravotnictví ve vaší zemi nebo v zemi vašeho trvalého pobytu (ve Spojeném království to je Department of Health & Social Care).

PPROVÁDĚJTE DŮKLADNOU DEZINFEKCI SVÉ POTÁPĚČSKÉ VÝBAVY


V souvislosti s šířením koronaviru COVID-19 se v potápěčské komunitě objevily dotazy ohledně přenosu tohoto onemocnění při použití vypůjčené výbavy.

Každý si tuto koronavirovou hrozbu uvědomuje a potápěči chtějí vědět, jaká opatření se činí proti dalšímu šíření tohoto onemocnění. Předběžné informace naznačují, že tento nový koronavir přežívá na povrchu několik hodin.


V každém případě je mimořádně důležité pořádně dezinfikovat výbavu, a to hlavně:

 • Druhý stupeň / naústek regulátoru
 • Šnorchl
 • Ústní hustilku BCD
 • Vnitřek masky


Neustále mějte na mysli:

 • Domácí čisticí prostředky jsou stejně účinné proti koronaviru COVID-19 jako proti virům běžné rýmy a chřipky. Proto doporučujeme používat 1% vodní roztok chlornanu sodného (tj. bělidla) po dobu působení delší než 15 minut, přičemž tento roztok se musí dostat na každou část výbavy (jedná se o úplné ponoření). Tento produkt používejte přesně podle instrukcí od výrobce a dobře si opláchněte ruce čistou vodou.
 • Pro očistu běžně používaných povrchů (stoly, kliky, vypínače, židle atd.) doporučujeme používat pouze výrobky schválené pro dezinfekci povrchů, jako např. spreje, vlhké utěrky nebo vhodné dezinfekční prostředky.

 

Upozornění:

 • Výrobky běžně používané k čistění potápěčské výbavy, např. antibakteriální  a chlorhexidinové spreje a ústní vody, jsou proti koronaviru neúčinné.
 • Neexistují důkazy, že by použití horké mýdlové vody bylo pro dezinfekcí účinné, vyjma použití takové vody při teplotě vyšší než 40°C po dobu nejméně 20 minut (např. při praní v pračce).
 • Použití produktů schválených pro dezinfekci povrchů, např. sprejů, vlhkých utěrek atd. jinak než při úplném ponoření do roztoku shora uvedeného chlornanu sodného dezinfekci potápěčské výbavy nezaručuje.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Germophobia? - Just give it a reasonable thought // Alert Diver Magazine

Scuba Equipment care – Rinsing and cleaning diving equipment // Alert Diver Magazine

Pravidla pro dekontaminaci potápěčské výbavy – Příručka EPA pro bezpečné potápění

 

STARÁME SE

DAN byla vždy předvojem při včasném rozšiřování zdravotních a vědeckých informací určených potápěčské komunitě. Týká se to vzdělávacích programů, kampaní pro prevenci, výzkumných projektů atd.

Všechny tyto aktivity se financují hlavně z členských poplatků. Nejste-li ještě členem, uvažujte prosím o připojení se k DAN. Jestliže již členem jste, zajistěte, aby vám členství a s ním spojené výhody pojištění časově nepropadly: obnovit dnes.

Máte nějaké dotazy nebo připomínky? Napište nám na communications@daneurope.org

 

Změnit chování, ne způsob myšlení: Poznámka od našeho vedení

Milý člene/milá členko DAN,


v těchto obtížných dnech čelí naše mezinárodní potápěčská komunita velkým výzvám.
COVID-19 nás nutí potlačit naši touhu věnovat se průzkumu pod vodou a omezit interakci s našimi potápěčskými kolegy. Vyvolává to i pocit nejistoty u všech, kdo si zvolili potápění za svou profesi a zdroj příjmu.

Epidemiologická situace se stále vyvíjí. Nikdo nedokáže předpovědět, jako dlouho to bude trvat v Evropě a v celém světě. 
My jsme však vždy věřili v sílu pozitivního a aktivního chování. Mnoho lidí nyní říká: “Nemůžeme nic dělat.” 
Je to pravda?

Jsme přesvědčeni, že ke zlepšení situace může přispět každý. Jak?
Především přesným dodržováním místních nařízení a předpisů a také respektováním doporučení od odborníků.
Náš tým vydal několik pravidel zde.

Nám potápěčům jsou důvěrně známé koncepce, jak zvládat různá rizika a nebezpečí a také jak zmírňovat dopady nepříznivých situací. Díky tomu můžeme sehrát důležitou roli při boji s tímto společným nepřítelem. Členové DAN jsou skutečnými vyslanci propagujícími návyky pro zachování zdraví a bezpečí a právě teď je chvíle, kdy bychom měli uvést do praxe, co jsme se naučili: Zvládat nebezpečné situace, být opatrný a pozorný, respektovat život a naše okolí!


Důležité novinky týkající se našich služeb
Tady v DAN Europe jsme zavedli nouzová opatření, abychom si byli jisti, že neustále poskytujeme životně důležitou zdravotní podporu všem členům DAN v celém světě, přitom však dbáme na to, aby naši lidé pracovali v bezpečném prostředí, proto jsme většině z nich umožnili tzv. inteligentní práci (smart-working), což znamená nový model práce, který využívá nové technologie a vývoj stávajících technologií ke zlepšení výkonu a spokojenosti.

V následujících dnech budeme možná muset dočasně omezit některé naše méně důležité služby, např. neurgentní telefonickou infolinku, ale již teď jsme posílili naše služby poskytované prostřednictvím emailu. 
 

Připomínáme několik důležitých adres:


Teď můžete zareagovat
Zatímco čekáme na zlepšení situace, naplánovali jsme řadu webinářů na témata bezpečnosti, které budete moci sledovat z domova. Zůstaňte ve spojení, během několika dnů dostanete další informace.
Máte doma více času? Soustřeďte se na další vzdělávání: čtěte, studujte, informujte se. Náš časopis Alert Diver magazine obsahuje mnoho zajímavých článků o potápěčské medicíně, vědeckém výzkumu, potápěčských destinacích a dalších tématech.
Nepřestávejte snít o budoucích dobrodružstvích v nádherných místech po celém světě: Pro inspiraci shlédněte naše videa Why We Do It (Proč to děláme).  
A doma můžete také zlepšovat svou fyzickou zdatnost, a to i podle programu pro potápěče schváleného DAN (DAN-approved, full-body workout program). 

DAN je – a vždycky bude – na vaší straně.

 

Alessandro Marroni, prezident a zakladatel

Laura Marroni, výkonná viceprezidentka