zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
16.11.2019

Nabídka pro zájemce o instruktorskou kvalifikaci

  Nabídka pro zájemce o instruktorskou kvalifikaci

 

 Výcviková komise SPČR přichází s návrhem komplexní přípravy zájemců o instruktorskou kvalifikaci. Jedná se o intenzivní kurz zakončený zkouškami dle platných výcvikových směrnic. Předpokládaným místem konání je výcvikové středisko SČP Barbora, náplň je uvedena v následující tabulce.

 

KOMPLEXNÍ PŘÍPRAVA NA KVALIFIKACE CMAS I1/CMAS I2

školicí část kurzu

pátek

Příjezd účastníků, registrace, ubytování

sobota

Teorie v rozsahu CMAS P3:

fyzika, anatomie a fyziologie, plavidlo

neděle

Teorie v rozsahu CMAS P3:

potápěčská výstroj (ABC, obleky, měřicí přístroje, doplňky)

pondělí

Teorie v rozsahu CMAS P3:

dýchací přístroj na stlačený vzduch, nehody a nemoci

úterý

Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku

středa

Workshop k vedení potápěčského výcviku

čtvrtek

Pokračování workshopu, diskuze, závěr školicí části kurzu

Během celé doby trvání školicí části bude k dispozici možnost konzultací testových otázek apod. dle potřeby účastníků kurzu

instruktorské zkoušky

pátek

Registrace uchazečů, zahájení, následují:

- test sestavený ze sborníku Zkušební testy SPČR 2018

- příklady stanovení dekompresního postupu

- ústní přezkoušení

- zadání témat pro předvedení lekcí výuky a výcviku

sobota

1. Přezkoušení z praktických disciplín dle VS:

- řešení krizové situace ve volné vodě,

- resuscitace

- poskytování O2 v rámci první pomoci

2. Předvedení lekce výcviku ve volné vodě na zadané téma

3. Předvedení lekce z potápěčské teorie na zadané téma

neděle

1. Přezkoušení z praktické disciplíny s ABC dle VS v bazénu

2. Předvedení lekce výcviku na zadané téma v bazénu

3. Vyhodnocení zkoušek, administrativa, závěr

Využití této příležitosti k získání instruktorské kvalifikace                        nabízí následující výhody:

1. Soustředění přípravy ke zkouškám do uceleného bloku oproti obvyklé praxi, kdy jsou jednotlivé části této přípravy realizovány odděleně v rámci čtyř víkendů v průběhu února až června.

2. Přezkoušení v bezprostřední návaznosti na školení a konzultace z teorie, školení z metodiky a workshop.

3. Zařazení do projektu Nový instruktor zaručuje i v tomto případě úspěšným absolventům zkoušek refundaci podstatné části vynaložených prostředků (cmas.cz/soubor-projekt-novy-instruktor-2016-256-.pdf).

 

Předpokládané náklady:

   Náklady na každou část komplexní přípravy a zkoušek se budou odvíjet od počtu zájemců. Předběžně odhadnutá cena přípravy představuje 10–15 tis. Kč a zkoušek 4,5–7,5 tis. Kč. Náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním si každý z účastníků uhradí sám.

 

Máte-li zájem, ozvěte se!

   Aby mělo smysl začít s organizováním výše popsaného způsobu přípravy k instruktorským zkouškám, potřebujeme nejdříve zjistit, jaký zájem o něj mají potenciální uchazeči o instruktorskou kvalifikaci.

   Pokud Vás možnost absolvování přípravy a zkoušek v uceleném bloku zaujala a chtěli byste ji využít při své cestě k instruktorským hvězdám, dejte o sobě vědět na adresu milannachtigal@seznam.cz.