zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
28.6.2019

Prezidium SPMS upozorňuje

Na březnové konferenci byly kluby seznámeny s novelizaci stanov a vyzvány k zaslání návrhu na kandidáty do presidia popřípadě KK

na další volební období.Je nutno dodat tyto údaje:

Jméno, příjmení, titul, datum narození popřípadě rodné číslo.

Souhlas s kandidaturou do presidia popř.do KK.

Prohlášení o dostatečných časových možnostech pro práci v presidiu, popř. KK.

Informace zaslat nejpozději do konce měsíce září na adresu:

Svaz potápěčů Moravy a Slezska,  Horská 2953/12, Žasbovřesky, 616 00 BRNO.