zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
13.11.2015

HYPERBARICKÉ CENTRUM

Svaz potápěčů Moravy a Slezska, zapsaný spolek vlastní od roku 1992 dekompresní komoru DK 2. Komora byla na krnovském středisku ve Svobodných Heřmanicích. Z počátku komoru provozoval svaz. Komora vyřešila  čtyři dekompresní případy potápěčů, které by možná nedopadly dobře.

 

   Vývoj legislativy a záchranného zdravotníhosystému, zejména nasazení vrtulníků značně zúžil takovéto využívání dekompresních komor v České republice.

   Svaz se rozhodl komoru přemístit do Ostravy s možností příjezdu sanitek případně přistávání záchranné helikoptéry s postiženým potápěčem.

   Naše komora DK 2 umožňuje pracovat s přetlakem až 5 bar ( 50 m WS ) což je přetlak potřebný pro léčení zejména potápěčských příhod.Mnohdy hlavně u těžších potápěčských příhod je přetlak 2 bar nedostatečný.

    Cílem této akce je dobudovat svazové hyperbarické centrum pro případné řešení takovýchto potápěčských příhod. Dále středisko umožní potápěčské veřejnosti se podrobně seznámit s dekompresní komorou případně také s obsluhou takového zařízení.

    Naše hyperbarické centrum bude splňovat veškeré podmínky příslušných evropských norem pro potápěčské dekompresní komory.

    Dosud jsme vybudovali mimo budovu technickou místnost s bezolejovým kompresorem s pracovním tlakem 10 bar a výkonem 257 l/min, vzdušníkem 270 l a sušičkou vzduchu na 3 st.C rosného bodu. Zdroj dýchacího vzduchu je také dovybaven zásobníkem 1000 l pro pracovní tlak 12bar. Takže pohotovostní zásoba dýchacího vzduchu je 12,7 kubických metrů s tlakem 10 bar. 

    Dosažení přetlaku 5 bar v hlavní komoře je do 13 min. Do přetlaku 3,5 bar je možné do 4 min. Pak se tlaky v zásobnících a komoře vyrovnají a další zvyšování tlaku je dáno objemovým výkonem kompresoru.

     V technické místnosti jsou dvě láhve 50l/200bar s  kyslíkem pro hyperbarickou oxygenoterapii ( při tlaku v komoře 1,6 bar ) a dvě láhve 50l/200bar se stlačeným dýchacím vzduchem pro nouzový provoz ( bez el. energie ) zásoba musí stačit pro jedenkráte naplnění hlavní komory a dvakráte naplnění předkomory.

    Vlastní DK 2 má modernizovaný ovládací panel s přehlednějšími manometry s rozsahem 0-60 mWS.  Dekompresní manometr je také cejchován v rozsahu 0-16 mWS . Komunikační systém je dovybaven TV kamerou v hlavní komoře.

     Sledování přetlaku v hlavní komoře zobrazováno na monitoru PC. Ve spodní části hlavní komory je sledování parciálního tlaku kyslíku v dýchacím vzduchu (nesmí překročit 23%).

Místnost dekompresní komory DK 2 má zázemí a to místnost pro obsluhu, sklad, šatnu, přípravnu a vybavenou místnost pro oxygenoterapii za atmosférického tlaku.