zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
13.11.2015

Členské příspěvky SPMS

Členové SPMS provádějí platbu členských příspěvků na číslo účtu u České spořitelny a.s. Brno, Královo pole. Číslo účtu : 1353920309 / 0800 .

Seznamy členů zasílejte elektronickou poštou na originálním formuláři, na adresy:
vilem.liska@seznam.cz , františek.petr@quick.cz , jahns@seznam.cz , dtyml@centrum.cz .

Za účelem zpřehlednění a jednoznačné identifikace jednotlivých plateb na účet Svazu potápěčů Moravy a Slezska byl vypracován systém tvorby variabilního symbolu pro jednotlivé druhy plátců a plateb tak, aby příjemce platby mohl rychle a jednoznačně určit od koho a za jakým účelem byly jednotlivé platby poukázány. Tento systém je určen jak pro platby klubů, které jsou členy SPMS, tak i pro členy registrované u tohoto svazu.

 

 

Seznamy členů zasílejte elektronickou poštou na originálním formuláři, na adresy:
vilem.liska@seznam.cz , františek.petr@quick.cz , jahns@seznam.cz , dtyml@centrum.cz .

 

Platbu provádějte složenkou a podle níže uvedených pokynů.

 

Variabilní symbol                                  Specifický symbol NEVYPLŇOVAT !!!

 

Za účelem zpřehlednění a jednoznačné identifikace jednotlivých plateb na účet Svazu potápěčů Moravy a Slezska byl vypracován systém tvorby variabilního symbolu pro jednotlivé druhy plátců a plateb tak, aby příjemce platby mohl rychle a jednoznačně určit od koho a za jakým účelem byly jednotlivé platby poukázány. Tento systém je určen jak pro platby klubů, které jsou členy SPMS, tak i pro členy registrované u tohoto svazu.