zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
16.11.2019

VZOROVÝ NOUZOVÝ PLÁN - 1. Postupy pro záchranu, resuscitaci a převoz zraněného

VZOROVÝ NOUZOVÝ PLÁN

 

 1. Postupy pro záchranu, resuscitaci a převoz zraněného
 2. Zajistit lékárničku vybavenou pro poskytování první pomoci při potápění.
 3. Zajistit řešení dopravy postiženého na břeh.
 4. V případě potřeby okamžitě zahájit resuscitaci.
 5. Po zahájení resuscitace použít aplikaci Záchranka, případně volat ZZS (155) včetně popisu příjezdové cesty a upozornění, že jde o potápěčskou nehodu, a to:

- za přítomnosti více zachránců ihned,

- za přítomnosti jediného zachránce po 5–8 cyklech oživování.

 • Při podezření na plicní embolii nebo dekompresní syndrom kontaktovat nejbližší barokomoru a dohodnout s personálem dopravu postiženého.
 • Kontaktovat lékaře obeznámeného s potápěčskou problematikou (http://www.svazpotapecu.cz/soubor-lk-spcr-273-.pdf) a předat tento kontakt ZZS.
 • Případný převoz vlastními prostředky (v pohotovosti vhodné vozidlo s řidičem, zajistit volný výjezd) je nutno důkladně zvážit s ohledem                   na možné zhoršení stavu postiženého během transportu!

 

 1. Použití kyslíku v rámci první pomoci
 2. Zajistit zařízení umožňující poskytování kyslíku v rámci první pomoci se zásobou čistého kyslíku nejméně na 20 min při minimální dodávce               15 l/min.
 3. V pohotovosti osoba obeznámená s používáním tohoto zařízení.

 

 1. Informace o nejbližším lékařském zařízení                                          včetně údajů o umístění barokomory
 2. Předem vyhledat polohu takových lékařských zařízení (případně zadat             do palubní GPS).
 3. Předem vyhledat nejbližší barokomoru (http://www.cmas.cz/stranka-pro-instruktory-55).