zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
14.10.2018

Zpráva z výcvikové komise - Rekapitulace výcvikových akcí SPČR

Zasedání VK SPČR 3/2018

 Brno, 21. a 22. září

Zářijové zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo na potápěčské základně brněnského Lachtanu za účasti J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorky, M. Nachtigala, J. Zetka, J. Holopírka, A. Růžičky a V. Vrbovského. 

 

   Rekapitulace výcvikových akcí SPČR:

- Školení z potápěčské teorie. Uskutečněno 16. - 18. 2. na Lachtanu Brno za účasti více než 20 zájemců. Akce dle vyjádření pozdějších účastníků školení z metodiky potápěčského výcviku v rámci přípravy na získání instruktorské kvalifikace splnila svůj účel a bylo by dobré, aby se vrátila do režimu každoročního opakování.

- Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku. Uskutečněno dle plánu ve dnech 10. - 11. 3. v Neratovicích za účasti 3 zájemců o získání instruktorské kvalifikace.

- Workshop k vedení potápěčského výcviku. Nekonáno, protože absolventům školení z metodiky nevyhovoval původně plánovaný termín (24. - 25. 3.) ani dva další termíny (!) nabídnuté vedoucím akce.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP. Uskutečněno dle plánu 18. - 20. 5. na Barboře, školitelé M. Haták a J. J. Čermák. Základní program dle platných VS, tematická nadstavba se zaměřila na závaznost technických norem a výcvikových standardů pro potápěčský výcvik, používání Dekompresních tabulek SPČR 2018 a Zkušebních testů SPČR 2018. Z vyhodnocení akce mj. vyplynula potřeba věnovat zvýšenou pozornost kvalitě a uspořádání výstroje používané instruktory.

- Zkoušky na instruktory CMAS I1 a I2. Uskutečněno dle plánu 25. - 27. 5. na Barboře před zkušební komisí ve složení L. Šefc (předseda), J. J. Čermák a M. Haták. Na těchto zkouškách byly použity Zkušební testy SPČR 2018 a Dekompresní tabulky SPČR 2018. Dostavili se dva zájemci, instruktorskou kvalifikaci (CMAS I2) získal jeden.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS. Uskutečněno dle plánu 5. - 7. 10. ve Svobodných Heřmanicích, školitelé A. Růžička, V. Vrbovský a J. Holopírek. Základní program dle platných VS, tematická nadstavba se zaměřila na závaznost technických norem a výcvikových standardů pro potápěčský výcvik, používání Dekompresních tabulek SPČR 2018 a Zkušebních testů SPČR 2018.

- Seminář instruktorů SPČR 2018. Uskuteční se 24. a 25. 11. v Říčanech u Brna. V době zveřejnění tohoto příspěvku VK pracuje na zajištění programu semináře.

   Workshop VK k optimalizaci výcviku:

   Členové VK L. Šefc a P. Hruška připravili projekt a scénář akce pod názvem Metodika workshop VK Rudé moře, který byl projednán a schválen vedením SPČR včetně přidělení finančních prostředků. Týdenní soustředění v rámci tohoto projektu se uskuteční v Egyptě počátkem letošního prosince. Jeho cílem je optimalizace postupů při výcviku v rekreačním přístrojovém potápění, zejména nácviku řešení krizových situací. Výstupem bude volba jednotných postupů tohoto nácviku včetně současně pořizované foto a video dokumentace jako základního materiálu k dalšímu zpracování, aby jako finální produkt mohl v roce 2019 vzniknout ucelený metodický soubor určený instruktorskému sboru SPČR. Očekávaným benefitem je standardizace výcviku a zvýšení jeho bezpečnosti.

   Realizací projektu VK pověřila devítičlennou pracovní skupinu pod vedením L. Šefce; dalšími členy této pracovní skupiny jsou J. J. Čermák, M. Haták, J. Hovorka, P. Hruška, I. Kratochvíl, M. Nachtigal, A. Růžička a J. Zetek.

   Implementace CCR Liberty:

   Na základě instruktorského výcviku s tímto typem rebreatheru, absolvovaného ve shodě s příslušnými požadavky CMAS, byl člen instruktorského sboru SPČR J. Šejba certifikován na kvalifikaci CCR Rebreather Instructor.

 

Příští zasedání VK je plánováno na 23. listopadu 2018.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR