zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
9.10.2018

Pobočný spolek SPMS Nautilus čistil Dyji v Břeclavi

V sobotu 15. září t.r. uspořádal Klub sportovního potápění NAUTILUS Břeclav, pobočný spolek SPMS, u příležitosti Mezinárodního dne čištění pobřežních vod a Celosvětového úklidového dne - Ukliďme Česko, ekologickou akci Čištění řeky Dyje v centru Břeclavi ve spolupráci s politickým hnutím PRO REGION, potápěči ze Sboru dobrovolných hasičů Stará Břeclav, Mladými hasiči Poštorná a dalšími dobrovolníky, samozřejmě se zapojili i potápěči a mladí ploutvoví plavci z domácího Nautilu. Uklízet přijela dokonce i jedna mladá studentka z Bratislavy. Na začátku akce předal starosta Města Břeclavi Ing. Pavel Dominik organizátorům dar - 30 velkých plastových pytlů, velmi aktivně se zapojili místostarosta Ing. Jaroslav Válka, bývalý místostarosta Ing. Luboš Krátký a také známá břeclavská podnikatelka Olga Kelemenová. I přes nemožnost mimořádné manipulace s vodní hladinou Dyje (snížení průtoku) vyčistilo 35 dobrovolníků koryto řeky a přilehlé břehy od Splavu až po hasičskou zbrojnici (úsek 1,2 km dlouhý) a nasbírali celkem 23 pytlů odpadů, které skončily ve Sběrném dvoře. Do příštího ročníku, který se bude v Břeclavi konat v sobotu 21. září 2019, se zapojí i místní skupina Hnutí Brontosaurus. Foto: Jaroslav Válka ml.

Fotky ve fotogalerii :  http://www.spms.cz/fotogalerie/detail/11/