zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
10.6.2018

Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR ), SPMS, z.s. orientačně informuje

 

Ochrana osobních údajů ve sportu (GDPR ) SPMS, z.s. informuje

 

Doporučení a vzorové dokumenty pro pobočné spolky SPMS, SPČR

 

 

24. května 2018

Vážení,

 

toto nařízení dnem 25. května 2018 vstoupilo v platnost GDPR, jež je závazné pro všechny subjekty v rámci Evropské unie, včetně sportovních – střešních sportovních organizací, národních sportovních svazů, sportovních klubů a tělovýchovných jednot a dalších sdružených subjektů.

 

Za účelem usnadnění procesu zajištění souladu fungování Vašich spolků a dalších sdružených subjektů s GDPR Vám v příloze zasíláme následující dokumenty:

 

A.        Doporučení – základní pravidla pro sportovní spolky v oblasti ochrany osobních údajů od 25. května 2018.

B.        Vzorovou informaci a souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně doprovodné informace a odpovědí na nejčastější dotazy (jako část informací k vedení členské základny).

 

Zdůrazňujeme, že s platností 25. května 2018, odkdy je GDPR účinné, je třeba v každém spolku vyvinout určitou aktivitu směřující k zahájení naplňování povinností plynoucích z GDPR. V souladu s výše uvedenými dokumenty Vás informujeme o povinnostech, které musejí v souvislosti s GDPR začít plnit, a v spolcích - informujte Vaše členy o zpracování jejich osobních údajů v rámci spolku a zajistěte si jejich souhlas se zpracováním osobních údajů. K tomu využijte přiložené dokumenty A a B. Dokument A popisuje základní minimální pravidla a opatření, které je nutné respektovat v spolcích a v národních svazech. Dokument B je pro použití v základních článcích, pobočných spolcích

 

Za účelem úplného vyhovění požadavkům GDPR Vás budeme i nadále postupně informovat