zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
19.2.2017

Výzva potápěčským klubům SPMS - III. díl vydáni publikace „ Co všechno neodnesl čas …“

Výzva pro kluby SPMS k předání dokumentů o klubech do III. dílu knihy Co všechno neodnesl čas.

Výzva potápěčským klubům našeho Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z.s.

na zpracování historie svého klubu pro níže uvedenou publikaci.

Váš příspěvek doplněný fotografiemi pomůže zachytit vznik našeho krásného sportu pro naše následovníky. Pokud toho nevyužijeme, vše co jste pro potápění realizovali zmizí v „propadlišti dějin“ a to by byla nenávratná  škoda.

 

Připravuje se III. díl vydáni publikace „ Co všechno neodnesl čas …“ a tato publikace by měla zachytit historii klubů v České republice, které se podílely na  vzniku a rozvoji potápění jako takového, ať již pracovního  nebo potápění jako sportovní disciplíny.

Tato výzva je representována níže uvedným návrhem:

- každý člen HDSky pochází z nějakého klubu. On bude garantem a sestaví si tým z členů klubu, bývalých i současných.

- totéž se týká klubů, které v HDS CR nejsou, ale jsou členy SPMS a mají bohatou minulost jak v závodním tak pracovním potápění.  

 

Byl sestaven souhrn požadavků a vlastně podmínek pro zařazení do knihy. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, nelze někoho přemlouvat nebo to dělat za něho. Jako návod byl sestaven souhrn otázek či témat, která by měla v příspěvků zaznít.

Tak jako 1. i 2. díl musí být stěžejní maximální počet fotografií a to hlavně čtenářsky zajímavých a atraktivních. Z tohoto důvodu byla dohodnuta  podmínka umožňující některé fotky nebo celé příspěvky nepoužít. Cílem není kvantita, ale kvalita. Nelze přijímat polotovary, které se budou dodatečně  aktualizovat. Po korekturách lze uplatnit pouze opravu věcných chyb či  nesmyslů.

  • Tento materiál by se měl projednat na presidiu SPMS a vybrat ty kluby které mají bohatou historii a domluvit se o přihlášení se k tomuto projektu – termín k přihlášení je 15 březen 2017. 

 

Podmínky pro předání podkladů :

1)      Text bude předložen ve Wordu a s přesným označením umístění jednotlivých fotografií (čísly, která budou korespondovat s označením s

čísly digitálních podkladů fotografií)

2)      Soubor fotografií v digitální podobě v maximálním rozlišení

(předpokládám, že v každém klubu se najde dostatek schopných mladých členů,

kteří pomohou s přípravou podkladů) Nejlépe bude, pokud v názvu souboru

budou čísla, která korespondují s označením v textu. Fotografií může být

raději o pár víc, neboť při zalamování textů se občas hodí něco vykrýt na

doplnění ucelené strany.

3)      Popisky k jednotlivým fotografiím budou taktéž ve Wordu, s

odpovídajícím číselným označením a to vždy na samostatném řádku. Počet lidí

v popiskách musí souhlasit s počtem lidí na fotografii a musí zde být

označení místa a roku pořízení.

Pokud budou dodány definitivní podklady v požadované podobě, Mirek Netrefa by se ujal závěrečné redakce se zalamováním fotek do textu a pokusil by se dát knize alespoň částečně jednotný styl.

Bude nutné upozornit přispěvatele či tvůrce, aby byli soudní při zařazování fotek či dobových podkladů, neb v mnoha případech soupis členů zúčastněných na brigádě je informace pro budoucno veskrze nedůležitou, pokud se nejedná pouze o dokreslení pohledu na dobu dávno minulou.

Naproti tomu jsou žádoucí fotografie typu "potápěč ve lžíci bagru"(viz foto od Petera Áče str.25 - II.dílu), potápěči na motorce (viz. Foto Pavla Grosse str.46 - II.dílu), dobového materiálu "Můj milý deníčku od Vaška Kříže str.91 - II.dílu), fotografie sranda akcí od vody (viz foto od Vaška Kechnera str.66 - II.dílu) nebo i dobové kresby s potápěčskou tématikou (viz materiál od Jirky Vyšína str.367 - II.dílu).

Myslím, že materiálu v klubech je spousta. Jde jen o to, dát do toho trochu

času a osobní zainteresovanosti všech členů klubů SPMS.

 

 

Úkol č.1, sestavit seznam osob - členů HDSky a SPMS a k nim názvy Klubů, za

které se zavážou dát dohromady příspěvek.

Jako první by měly být osloveny kluby s historií nad 50 let, neboť tam existuje i šance, že k tomuto výročí dávali již nějaké podklady dohromady a dalo by to tím pádem méně práce.

 

Úkol č. 2:     Seznam podpůrných otázek pro osnovu příspěvku klubů:

               1) první zmínky o založení klubu

               2) oficielní datum vzniku klubu, pokud existuje a jeho název

               3) případné další užívané názvy klubu v průběhu jeho historie

               4) užívané logo klubu případně jeho vývoj a dobové mutace

               5) zakládající členové klubu a jejich fotografie

               6) historie klubu před začleněním do Svazarmu

               7) případné historky okolo přejmenovávání klubu, či zákaz

používání některých názvů

               8) informace o podmínkách vzniku klubu, vznikl u fabriky,

při škole, v rámci jiné klubové aktivity (aerokluby, yachtkluby)), apod.

               9) rozsah aktivit klubu, plavecké disciplíny, soutěže,

spearfishing, fotografování, filmování, podvodní ragby, pracovní potápění, apod.

               10)organizování soutěží pro jiné potápěče a kluby, včetně

tzv. pouťáků, organizování festivalů fotografií a filmů

               11)vlastnictví či budování klubovny či jiného zázemí

               12)vlastnictví či provozování lomu či jiné aktivity u vody

               13)výjezdy do zahraničí před rokem 1989

               14)klubové výjezdy dtto, organizování expedic členy klubu

               15)členové klubu v reprezentačním týmu, organizování

mezinárodních závodů v tuzemsku

               16)případné sloučení či fúzování s jiným klubem, rozdělení

klubu

               17)privatizace některých činností (např. pracovní potápění)

               18)výcvik potápění, instruktoři v klubu, organizování

bronzového                odznaku, zlaté odznaky v klubu

               19)zmínka o systému zkoušek potápěčů, CMAS, PADI apod.

               20)organizování jiných společenských akcí pro členy a

ostatní, plesy, setkávání potápěčů, jachty, hory, kola, dobročinné akce   

               21)potápěčská pomoc pro policii či armádu, obec či podobně

               22)vlastnictví či provozování kesonu, barokomory, ponorky,

potápěčské báze doma či v zahraničí, prodejny, půjčovny apod.

               23)klubová kronika, vznik, rozsah, doba, ukázky

               24)publikační činnost, spolupráce s muzeem či jinou podobnou

institucí

               25)webové stránky, kontaktní spojení

Výčet těchto otázek či témat nemusí být takto koncipován, nebo může být

případně i doplněn.

Rozsah stran by zatím nebyl nelimitován, ale odhad by mohl být 20 klubů po 20ti stranách, tedy celkem 400 stran, podobně jako II.díl, tzn. určit přispěvatelům orientační rozsah cca 10-30stran. Více stran už by asi

hraničilo s elitářstvím a méně by bylo špatné, resp. nedoporučuji.

 To je návrh, který vypracoval Mirek Netrefa a měli bychom se toho držet, aby to bylo jak účelné tak pěkné!

 

Pepa Dvořáček  

koordinace pro Moravu a Slezsko

jdvoracek@solitaire.cz 

Ostrava

 

Adresa na Mirka kde to budeme odevzdávat:   

Ing. Miroslav Netrefa

Hřebenová 219, 165 00 Praha 6

Czech Republic

 

Tel. :      +420 602 335827

e-mail privat : mirek@netrefa.com

e-mail office : miroslav.netrefa@arealpm.cz