zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
5.11.2023

Pozvánka na " Brněnskou žabu 2023 " , propozice a přihláška.

SVAZ POTÁPĚČŮ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ POTÁPĚČŮ MORAVY A SLEZSKA Pořadatel: Potápěčský klub Geofyzika Brno
POZVÁNKA na soutěž Mistrovství ČR ve fotografování pod vodou BRNĚNSKOU ŽABU 2023 a setkání potápěčů na závěr sezóny které se koná dne 25. 11. 2023 v 17.00 v restauraci Kanas, Kolejní 3015, Brno – Královo Pole. Program: 17.00 výstavka prací 18.00 slavnostní zahájení 18.05 promítání digitální foto Brněnská žaba 18.30 promítání filmů a videopořadů
20.30 vyhlášení vítězů soutěží Brněnská žaba
21.00 volná zábava
Propozice soutěže Brněnská Žaba, konané dne 25. listopadu 2023 1. Pořadatelem soutěže je Svaz potápěčů Moravy a Slezska, Potápěčský klub Geofyzika. 2. Kategorie 5b zařazena do seriálu Mistrovství ČR ve fotografování pod vodou 3. Soutěž je otevřena široké veřejnosti, amatérům i profesionálům. 4. Téma - podvodní fotografie, film a video. 5. Soutěží se v kategoriích (při minimálním počtu čtyř účastníků v každé kategorii): a) video video - VHS, CD -R, DVD –R ( AVI, DIVX) Ve všech uváděných dílech musí převažovat záběry pod vodou, délka max. 20 minut. Autor je povinen uvést celkovou délku díla a délku záběrů
pod vodou, v případě nosičů DVD formát záznamu ! b) této kategorie se účastní pouze autoři z ČR
Soubor čtyř snímků s tématy: 1) širokoúhlý záběr bez potápěče
2) širokoúhlý záběr s potápěčem 3) makro 4) záběr živočicha. Každý autor zašle po jednom digitálním snímku ke každému tématu.
Soubory musí být JPG v rozlišení 1772 x 1181 (10x15 cm na 300 dpi). Soubor označte jménem autora a číslem tématu (např. Novák Josef 01, Novák Josef 02 atd.) Snímky zašlete na CD nebo mailem na adresu pwagner@tiscali.cz včetně vyplněné přihlášky. Tato témata odpovídají stanoveným tématům pro MS ve fotografování pod vodou a nebudou se pro následující roky měnit. c) fotografie – I. sladká voda
II. slaná voda
III. bazén IV. makro
Fotografie barevné i černobílé, minimálně 18 x 24 cm, doporučen matný povrch. Na zadní straně fotografie musí být uvedena kategorie, název snímku, jméno a adresa autora. V každé kategorii může jeden autor získat pouze jedno hodnocené umístění na 1. - 3.místě.
Autoři nejsou omezeni počtem zaslaných soutěžních příspěvků. Manipulační poplatek za každou zaslanou fotografii, video. diapásmo a MČR činí 50,- Kč.
Tento poplatek je možno uhradit bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně při přejímce fotografií nebo před zahájením, či po skončení soutěže. Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Brno, pobočka Kounicova 4, číslo .účtu: 1342172309, kód banky 0800, VS 20112010. Na přihlášce uvést : platbu jsem poukázal dne …., v celkové částce … Kč, nebo platbu provedu v hotovosti při předání děl. Z hodnocení budou vyřazena všechna díla již uvedena na předchozích soutěžích Mistrovství ČR a Brněnské žaby . Všechna díla shlédne porota složená ze zástupců klubů a odborníků, jmenovaná Presidiem Svazu potápěčů
Moravy a Slezska, která provede předvýběr pro veřejnou projekci. Zaslané práce bude možno vyzvednout pro mimobrněnské účastníky po soutěži, případně budou zaslány poštou na náklady autora. Účastníci soutěže z Brna a okolí si vyzvednou svá díla další dny po soutěži v dohodě s pořadateli. Pověříte-li někoho k vyzvednutí Vašeho příspěvku, nezapomeňte ho vybavit Vaší plnou mocí. Přihlášením se do soutěže autor vítězného díla CENY DIVÁKA dává toto dílo k dispozici pořadatelům a souhlasí s jeho použitím při
propagaci soutěže BRNĚNSKÁ ŽABA Soutěžní příspěvky, nevyzvednuté ve lhůtě do 30 dnů od skončení soutěže, budou uloženy v archivu pořadatele. Ceny soutěže: 1. -3. místo z každé kategorie je spojeno s finanční odměnou. CENA DIVÁKA - pohár vítěze, věcná cena a finanční odměna. Ceny, nevyzvednuté ve lhůtě do 30 dnů od skončení soutěže, propadají ve prospěch pořadatele.
UZÁVĚRKA 03.11.2023 !!! Práce zašlete na adresu: Sekretariát SPMS
Štefánikova 9a 602 00 Brno
nformace na tel. č. 776 770 957, 602 703 672 nebo na e-mailové adrese: pwagner@tiscali.cz

PŘIHLÁŠKA

na soutěž Mistrovství ČR ve fotografování pod vodou  a

BRNĚNSKOU ŽABU 2023

které se koná dne 25. 11. 2023 v 17.00 v restauraci Kanas, Kolejní 3015, Brno – Královo Pole.

 

 

jméno 

Mistrovství ČR –

                          

 Soubor čtyř snímků s tématy:         1) širokoúhlý záběr bez potápěče

2) širokoúhlý záběr s potápěčem

3) makro

4) záběr živočicha.

             

      dále posílám tato díla:

    c) fotografie –

                                    I.  sladká voda   -  kusy

                             II.  slaná voda     -  kusy

                             III. bazén            -  kusy

                             IV. makro            -  kusy