zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
11.4.2017

Zpráva z výcvikové komise

Zpráva ze zasedání výcvikové komise

Zasedání VK SPČR 2/2017

Lachtan Brno, 7. a 8. dubna

Dubnové zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) se uskutečnilo za účasti J. J. Čermáka, M. Hatáka, J. Hovorky, P. Hrušky, M. Nachtigala, L. Šefce, J. Zetka, J. Holopírka, J. Jahnse, I. Kratochvíla, A. Růžičky a V. Vrbovského. Na tomto zasedání VK bylo mj. projednáno:

Obnovení akreditace u MŠMT: M. Haták zajistil na MŠMT obnovení akreditace k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost Instruktor sportovního potápění. Akreditace nyní platí do 21. 3. 2020 a pro celý SPČR, i když z formálních důvodů musel žádost na MŠMT podat SČP. V případě potřeby potvrzení této akreditace se členové instruktorského sboru SPČR mohou obrátit na sekretariát SČP a požádat o vydání příslušného dokladu.

Výcvikové akce SPČR dle ročního kalendáře (únor - červen 2017):

- Školení z teorie v rozsahu CMAS P3. Akce se neuskutečnila kvůli nedostatečnému zájmu; splnění stávajících požadavků na ekonomickou únosnost vyžadovalo účast minimálně 13 posluchačů. Proto bylo dohodnuto, že pro příští rok by bylo reálné počítat s dotací ze strany členských svazů SPČR, aby se školení mohlo uskutečnit i pro menší počet účastníků. Jeho absolvování je důležité zejména pro zájemce o instruktorskou kvalifikaci, protože už delší dobu se u některých projevují i značné nedostatky v teoretické přípravě a jejich výkon u zkoušek pak neodpovídá úrovni vstupní kvalifikace, kterou je právě CMAS P3.

- Školení na CMAS P3 z tématu Plavidlo. Akce se neuskutečnila pro nezájem.

- Školení z metodiky vedení potápěčského výcviku proběhlo na Barakudě Praha za účasti 9 posluchačů; organizoval M. Nachtigal, lektoři M. Nachtigal a J. Hovorka.

- Workshop z vedení potápěčského výcviku se konal na Barakudě Praha pro 5 účastníků; organizoval M. Nachtigal, lektoři J. J. Čermák a J. Hovorka.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP se uskuteční 12. - 14. května na Barboře; organizuje M. Nachtigal, lektoři M. Haták, L. Šefc, J. J. Čermák, J. Zetek.

- Zkoušky na instruktorské kvalifikace CMAS I1 a CMAS I2 proběhnou 2. - 4. června na Barboře; organizuje M. Nachtigal. VK pro tyto zkoušky jmenovala zkušební komisi ve složení J. J. Čermák, M. Haták, L. Šefc (náhradník J. Hovorka).

Zkušební testy: Pokračovaly práce na inovaci sborníku testů z teorie, kde nyní zbývá dořešit dvě témata (Plavidlo, Anatomie a fyziologie).

Implementace výcviku s CCR Liberty do CMAS/SPČR: Na základě návrhu člena instruktorského sboru SPČR J. Šejby probíhají úvodní konzultace v zájmu oživení projektu zaměřeného na zařazení výcviku s CCR Liberty do portfolia výcvikového systému CMAS/SPČR.

Žádosti o instruktorské kvalifikační karty: VK znovu připomíná, že veškeré žádosti o instruktorské kvalifikační karty včetně specializačních musí být realizovány cestou oficiální objednávky; samotné zápisy ze zkoušek, školení instruktorů či jiných akcí nejsou pro účely vystavování instruktorských kvalifikačních karet dostačující. Za splnění uvedeného požadavku odpovídají organizátoři konkrétních zkoušek a školení.

Potápěčské průkazy: Vzhledem k rychle ubývající zásobě potápěčských průkazů v rámci nabídky svazových materiálů VK operativně přistoupila k přípravě aktualizovaného průkazu. Aktualizace se týká přizpůsobení tohoto dokumentu současným potřebám při zachování dosavadní koncepce, kdy je součástí průkazu deníková část. V následující fázi bude řešen samostatný deník pro zaznamenávání dalších ponorů.

Volné potápění v Chorvatsku: S dotazem ohledně možností a podmínek volného potápění ze břehu v Chorvatsku se prezident SČP obrátil na chorvatské potápěčské svazy - zatím bez odpovědi.

Příští zasedání VK proběhne 9. a 10. června ve Strážnici.

Vladimír Vrbovský, předseda výcvikové komise SPČR