zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
1.11.2019

Zpráva z jednání výcvikové komise

Zasedání VK SPČR 3 a 4/2019

Třetí a čtvrté zasedání výcvikové komise Svazu potápěčů ČR (dále VK) v roce 2019 se uskutečnila 7. a 8. června, a dále 20. a 21. září; místem konání byl Lachtan Brno.

Rekapitulace výcvikových akcí SPČR

- Školení instruktorů SPČR pořádané SČP. Školení proběhlo 17. – 19. 5. na Barboře za účasti 7 instruktorů a za lektorské one man show M. Hatáka.

- Zkoušky na kvalifikaci CMAS I1 a CMAS I2. Zkoušky na nové instruktory CMAS se uskutečnily 24. – 26. 5. na Barboře za účasti 4 kandidátů před zkušební komisí ve složení I. Kratochvíl (předseda), M. Haták, L. Šefc. Zkoušky úspěšně absolvovali 2 uchazeči, kterým byla udělena kvalifikace CMAS I2. Příčinou neúspěchu zbývajících 2 kandidátů byly závažné nedostatky ve znalostech teorie.

- Školení instruktorů SPČR pořádané SPMS. Uskutečněno 12. 10. ve Svobodných Heřmanicích za účasti 15 instruktorů, školitelé J. Holopírek, A. Růžička, V. Vrbovský.

Změny ve složení VK

   V průběhu popisovaného období došlo ke dvěma změnám ve složení VK – na členství v komisi rezignoval J. Zetek a za člena VK byl kooptován R. Hřib.

   Komise nyní pracuje ve složení J. J. Čermák, M. Haták, J. Hovorka, P. Hruška, M. Nachtigal, L. Šefc (za SČP) a J. Holopírek, R. Hřib, J. Jahns, I. Kratochvíl, A. Růžička, V. Vrbovský (za SPMS).

Technické normy

   Potápěčský výcvik v rekreačním přístrojovém potápění i rekreační přístrojové potápění samotné upravují příslušné technické normy (TN). Základní výcvikový standard SPČR, VS v platném znění, na ně v čl. 1.2 odkazuje pouze obecným konstatováním, že výcvik na všechny kvalifikace uvedené v těchto VS i rozsah oprávnění jejich držitelů je v souladu s platnými předpisy pro rekreační přístrojové potápění.

   Tyto TN se dají zakoupit, nesmějí se však zveřejňovat. Přitom by bylo maximálně žádoucí, aby všichni instruktoři i poskytovatelé výcviku a dalších služeb v oblasti rekreačního přístrojového potápění v rámci SPČR měli k obsahu těchto TN přístup.

   V této věci se VK zatím nepodařilo dospět k jednoznačnému závěru.

Vzorový nouzový plán

   Při řešení námětů ze strany instruktorského sboru, které byly prezentovány na minulém semináři instruktorů, VK dokončila přípravu vzorového nouzového plánu dle požadavku platných technických norem. Po zapracování dílčích připomínek bude dokument umístěn na web cmas.cz.

   Poslední letošní zasedání VK v je plánováno na 22. listopadu 2019.

Vladimír Vrbovský                                                                                                                        předseda výcvikové komise SPČR