zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat@spms.cz
spcrspmscmas
zpět
14.4.2023

Připomenutí - " Kriteria pro přidělování dotací SPMS "

Dotace budou přidělovány na činnost klubů, nikoliv na investice SPMS, nebo jejich opravy. Rovněž nemohou být přiděleny na budování, nebo opravy zařízení, které jsou majetkem klubů.

1.Dotace budou přiděleny po splnění povinností vůči SPMS. ( Zaplacení příspěvků, odevzdání seznamu členů, popřípadě jiných vyhlášených povinností.)                   

2.Na základě předloženého rozpočtu požadované akce.

Dotace budou přidělovány v tomto pořadí :   

1. Příspěvky na akce svazové organizované kluby.       

(Veteránka, Brněnská žaba,Vánoční kilometr a další akce schválené prezidiem SPMS.) 

2. Příspěvky na bazén. Podle počtu členů klubu.
Do   10   členů             1000,-Kč
Každý člen nad tento počet zvyšuje částku o 100,-Kč. (Př. 42  členů -  4.200,-Kč)

3. Příspěvky na soustředění mládeže do 18 let. (Popřípadě dopravu.)
( Podle počtu registrované mládeže. Na základě předloženého rozpočtu.)
Do   10   členů             1000,-Kč
Každý člen nad tento počet zvyšuje částku o 100,-Kč.(Př. 32 členů -  3.200,-Kč)

4. Příspěvky při založení sportovního oddílu.
( Ploutvového plavání, ragby.)
Do     20  členů              5000,-Kč
Do     50   členů               10000,-Kč      


Pokud požadované částky klubů překročí stanovenou částku z rozpočtu SPMS, budou tyto úměrně kráceny.Na dotace není právní nárok.

Způsob vyúčtování dotací.Kluby předloží  řádné vyúčtování s kopiemi dokladů z nichž dotace může představovat maximálně 70% nákladů. Součástí vyúčtování bude čestné prohlášení o uložení originálů faktur v účetnictví klubu.