zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
8.5.2020

Sdělení k prodlužování platnosti instruktorských kvalifikací

S ohledem na aktuální situaci a na její těžko odhadnutelný další vývoj rozhodla výcviková komise SPČR ve věci prodlužování doby platnosti instruktorských kvalifikačních stupňů takto:

1. Školení instruktorů SPČR, plánovaná na rok 2020 v termínech 15. – 17. května

a 2. – 4. 10 října, se nekonají.

2. Všem instruktorům SPČR, kterým uplynutím roku 2020 má skončit platnost jejich instruktorských kvalifikačních stupňů, se období platnosti těchto instruktorských kvalifikačních stupňů prodlužuje do 31. 12. 2021.

 

Za VK SPČR: Vladimír Vrbovský