zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
3.3.2016

Konference SPMS - shromáždění delegátů

            Vážení  kolegové,

 

 

 

na  základě schváleného plánu činnosti  SPMS  na rok  2016  svoláváme

na den  19.3.2016  konferenci SPMS – shromáždění delegátů,  do motorestu Solitaire

v Kocourovci.

 

 Presence bude od  9,00 hod. Zahájení  konference  v  10,00 hod.

 

 

Program :

 

                        Zahájení

                        Volba komisí ( mandátová,návrhová )

                        Zpráva o čínnosti za rok 2015 – I.Kratochvíl,+ předsed. komisí

                        Zpráva mandátové komise

                        Zpráva o hospodaření za rok 2015

                        Zpráva kontrolní komise

                        Přestávka

                        Projednání dotací na projekty klubů

                        Návrh rozpočtu na rok 2016

                        Stav registrací v rejstříku Krajského soudu

                        Diskuse

                        Projednání a odsouhlasení usnesení

                        Závěr

                        Občerstvení

 

 

Po konferenci, ( asi od 13,00 hod ) proběhne krátké školení pro hospodáře klubů.

      

 

 Vyzýváme všechny kluby,které dosud nedodaly potřebné doklady k registraci dle NOZ,

aby tak učinily neprodleně.

 

Dále upozorňujeme kluby,že žádosti o dotace mohou podávat do 14.3.2016.Podmínkou

je předání seznamu členů a zaplacení členských příspěvků na rok 2016.

 

V průběhu konference proběhne prodej Svazového materiálu za snížené ceny.

 

 

 

 

Těšíme se na setkání.

 

 

V Brně  12.2.2016                                                                  Presidium SPMS