zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
5.3.2020

Členské příspěvky na rok 2020

Členské příspěvky na rok 2017

           Nevýdělečný člen         50,-Kč

          Výdělečný člen           200,-Kč

          Individuální člen           200,-Kč

Členové SPMS provádějí platbu členských příspěvků na číslo účtu u České spořitelny a.s. Brno, Královo pole. Číslo účtu : 1353920309 / 0800 .