zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
5.3.2019

Shromáždění delegátů SPMS - 30.3.2019 Kocourovec

           Vážení kolegové,

na základě schváleného plánu činnosti SPMS na rok 2019 svoláváme

na den 30.3.2019 shromáždění delegátů do motorestu SOLITAIRE

v Kocourovci. ( Restaurace )

Presence bude od 9,00 hod. Zahájení shromáždění v 10.00 hod.

Program shromáždění :

                     Zahájení

                     Volba komisí

                     Zpráva o činnosti SPMS za rok 2018

                     Zpráva mandátové komise

                     Zpráva o hospodaření za rok 2018

                     Zpráva revizní komise

                     Projednání dotací na projekty klubů

                     Návrh rozpočtu na rok 2019

                     Uprava stanov

                     Diskuse

                     Projednání a schválení usnesení

                     Závěr

Upozorňujeme kluby,že žádosti o dotace z prostředků SPMS mohou podávat do 14.3.2019

Podmínkou je předání elektronické registrace a zaplacení čl.příspěvků

na rok 2019,které jsou stejné jako v minulém roce.

Č.ú.Čs,a.s.1353920309/0800

                                                                                        Presidium SPMS