zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
20.4.2017

Usnesení ze shromáždění delegátů

Usnesení ze shromáždění delegátů konaného 1.4.2017

 

 

USNESENÍ ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ SPMS 1. 4. 2017

 

       Shromáždění delegátů Svazu potápěčů Moravy a Slezska, z. s., se uskutečnilo v motorestu Solitaire v Kocourovci.

 

Shromáždění delegátů zvolilo:

- mandátovou komisi ve složení František Petr a Rudolf Bauer

- návrhovou komisi ve složení Vladimír Vrbovský a Jindřich Holopírek

 

Mandátová komise konstatovala, že se dostavilo 19 zástupců členských klubů SPMS (z celkem 21, tzn. 90,5 %), a tudíž je toto shromáždění delegátů usnášeníschopné.

 

Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávy:

- prezidenta SPMS o činnosti spolku v roce 2016

- předsedů komisí sportovní, výcvikové, lékařské a propagační o činnosti v roce 2016

- viceprezidenta SPMS o hospodaření v roce 2016

- předsedy kontrolní komise o kontrolní činnosti v roce 2016

 

Shromáždění delegátů schvaluje:

- Zuzanu Svozilovou jako delegátku SPMS na GA CMAS v Římě v dubnu 2017

- dotace na projekty klubů v roce 2017

- návrh rozpočtu SPMS na rok 2017

 

Toto usnesení přijali přítomní delegáti členských klubů SPMS jednomyslně.


FOTOGALERIE