zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
1.3.2020

Pozvánka na shromáždění delegátů SPMS - 14.3.2020 Kocourovec

            Vážení  kolegové,

na  základě schváleného plánu činnosti  SPMS  na rok  2020 svoláváme

na den  14.3.2020   shromáždění delegátů SPMS,  do motorestu Solitaire

v Kocourovci.

 Presence bude od  9,00 hod. Zahájení  shromáždění  v  10,00 hod.

Program :

                       Zahájení

                        Volba komisí ( mandátová,návrhová )

                        Zpráva o čínnosti za rok 2019 – I.Kratochvíl,+ předsed. komisí

                        Zpráva mandátové komise

                        Zpráva o hospodaření za rok 2019

                        Zpráva kontrolní komise

                        Přestávka

                        Projednání dotací na projekty klubů

                        Návrh rozpočtu na rok 2020

                        Projednání a schválení nových stanov svazu

                        Diskuse

                        Projednání a odsouhlasení usnesení

                        Závěr

                        Občerstvení

 

Upozorňujeme kluby,že žádosti o dotace mohou podávat do 10.3.2020.Podmínkou je předání seznamu členů a zaplacení členských příspěvků na rok 2020.

Těšíme se na setkání.

V Brně  20.2.2020                                                                  Presidium SPMS