zapsaný spolek
Svaz potápěčů Moravy a Slezska, z.s., Horská 12, 616 00 Brno,                Sekretariát: Štefánikova 9a, 602 00 Brno, sekretariat.spms@svazpotapecu.cz
spcrspmscmas
zpět
3.7.2023

Výběrové řízení na pozici "Sekretář Svazu potápěčů Moravy a Slezska"

Prezidium Svazu potápěčů Moravy a Slezska vypisuje výběrové řízení na pozici Sekretáře svazu potápěčů Moravy a Slezska.

„Pracovní náplní sekretáře je nejen zajištění fungování svazu, péče o členskou základnu, realizace zadaných úkolů ze strany vedení svazu, ale i vlastní proaktivní přístup a především zájem o společný rozvoj potápění a sportovního ploutvového plavání.“

 

Požadujeme:

 • Nástup od 1. 2. 2024
 • Znalost prostředí potápění či ploutvového plavání
 • Dobrá znalost práce na PC (internet, emailová komunikace, word, excel, power point)
 • Samostatnost, dobré organizační a komunikační schopnosti
 • Proaktivní přístup a flexibilita
 • Výborná znalost českého jazyka
 • Výhodou je aktivní znalost anglického jazyka především v písemné formě (emaily), řidičský průkaz skupiny B, znalost prostředí sociálních sítí, znalost dotační problematiky vůči NSA, orientace v oblasti účetnictví, práce s databázovým programem

 

Náplň práce:

 • Zajišťuje úzkou spolupráci jednotlivých článků SPMS mezi sebou - statutárními zástupci, prezidiem svazu potápěčů Moravy a Slezska, odbornými komisemi, kluby a členy svazu SPMS
 • Zajišťuje komunikaci a spolupráci se zástupci nadřízených či spřízněných organizací ovlivňujících činnost svazu, sleduje a předává od nich informace směrem do SPMS i zpět, zúčastňuje se jimi pořádaných souvisejících aktivit. Jedná se především o tyto organizace - CMAS, NSA, SSS, ČOV, SPČR, SČP, a jiné.
 • Dbá pokynů statutárních zástupců SPMS a prezidia svazu
 • Zajišťuje administrativní podporu a poskytuje odbornou pomoc a poradenskou činnost členským klubům a individuálním členům
 • Připravuje podkladové materiály pro statutární zástupce svazu SPMS, jednání prezidia svazu a kontrolní komise
 • Zajišťuje organizaci jednání prezidia svazu SPMS a zpracovává zápisy z jednání prezidia svazu nebo i z jiných shromáždění svazu SPMS či schůzí a setkání.
 • Shromažďuje podklady o realizaci rozhodnutí shromáždění delegátů SPMS
 • Zajišťuje evidenci členské základny SPMS a provádí kontrolu činností jednotlivých klubů
 • Sleduje a vyhledává nové možnosti zajištění financování fungování svazu (fundraising, sponzoring, dotace, aj.)
 • Připravuje podklady pro dotační projekty, zajišťuje jejich podání, evidenci a připravuje podklady k jejich vyúčtování
 • Podílí se na zpracování rozpočtu SPMS, sleduje jeho plnění a dbá na maximální hospodárnost jednotlivých činností.
 • Provádí evidenci agendy, zodpovídá za pořádek a řádné vedení ukládacího systému korespondence. Dále provádí úplnou archivaci všech písemností  SPMS a jednotlivých odborných komisí
 • Provádí administrativní úkony a komunikaci ve vztahu k orgánům státní správy
 • Odpovídá za svěřené finanční prostředky v hotovosti
 • Odpovídá za evidenci a údržbu drobného svazového reklamního majetku určeného k prodeji
 • Vede operativně technickou evidenci majetku svazu SPMS, případně svěřeného majetku SSS
 • Zodpovídá za aktuálnost zveřejňovaných údajů a informací na www stránkách  SPMS a zajišťuje jejich správu. Tuto činnost zajišťuje sám nebo pomocí třetí osoby.
 • Zajišťuje komunikaci s médii
 • Podílí se na přípravě a zabezpečuje podmínky pro školení instruktorů a semináře trenérů a rozhodčích příslušné třídy
 • Odpovídá za věcné a formální zpracování účetních dokladů SPMS

 

Nabízíme:

 • Trvalý pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Platové ohodnocení 30-35 tis. Kč
 • Různorodou pracovní náplň
 • Flexibilní pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 dny sickdays
 • Notebook, mobilní telefon

Místo výkonu:

 • Dle dohody

Způsob přihlášení do výběrového řízení:

V případě zájmu zašlete svůj motivační dopis a stručné CV nejpozději do 30. 8. 2023 na emailovou adresu liska.spms@seznam.cz. V dopise uveďte mimo jiné shrnutí Vašich znalostí prostředí potápění či ploutvového plavání, proč právě Vy jste tím nejlepším kandidátem
na pozici sekretáře SPMS a v čem splňujete uvedené požadavky. Dále uveďte Vaše návrhy činností a aktivit, které považujete za důležité na pozici sekretáře SPMS, případně i návrhy nových činností, které považujete za důležité z pozice člena svazu či vedení klubu.

Vyhodnocení výběrového řízení:

Výběr vhodného uchazeče bude proveden do 22.9.2023.